حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

معارف کاربردی

دوره تربیت مدرس عقاید

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی برای تأمین نیروی انسانی جهت تدریس دوره معارف کاربردی برای نوجوانان اقدام به برگزاری «دوره تربیت استاد عقاید» نمود در این دوره بخش مباحث اعتقادی را استاد وکیلی بر عهده داشتند که تا کنون 23 جلسه از این دوره را تدریس نموده‌اند.

فایل‌های صوتی این جلسات هم‌اکنون در اختیار شماست:

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه اول)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه دوم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه سوم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه چهارم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه پنجم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه ششم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هفتم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هشتم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه نهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه دهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه یازدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه دوازدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه سیزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه چهاردهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه پانزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه شانزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هفدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هجدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه نوزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیستم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیست و یکم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیست و دوم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیست و سوم)

  • معارف کاربردی

خداشناسی

تدریس جلد سوم دوره معارف کاربردی در جمع دانش‌آموزان نخبه کشوری توسط استاد وکیلی

خداشناسی - (جلسه اول)

خداشناسی - (جلسه دوم)

خداشناسی - (جلسه سوم)

خداشناسی - (جلسه چهارم)

خداشناسی - (جلسه پنجم)

خداشناسی - (جلسه ششم)

خداشناسی - (جلسه هفتم)

خداشناسی - (جلسه هشتم)

خداشناسی - (جلسه نهم)

خداشناسی - (پرسش و پاسخ - نظریه داروین)

  • معارف کاربردی

انسان شناسی

از سؤالاتی که در میان انسانها زیاد مطرح می‌شود این است که من کیستم؟ شاید به نظر برسد که جواب این سؤال ساده و روشن است، چون در نگاه اول معلوم است که من همین جثه و هیکلی هستم که دست و پا و شکم و گردن و سری دارم و می‌روم و می‌آیم و می‌نشینم و می‌خورم و می‌خوابم.

ولی کمی که می‌اندیشیم می‌بینیم که جواب سؤال به این آسانی‌ها هم نیست؛ چون می‌بینیم که در اثر برخی از حوادث دست یا پای ما قطع می‌شود و فقط سر و گردن و سینه‌ای می‌ماند ولی باز هم ما زنده‌ایم و «منِ» ما همان «من» است و به همان معنا که قبلاً می‌گفتیم «من» باز هم می‌گوئیم «من» و احساس نمی‌کنیم که چیزی از آن کم شده باشد.

در مباحث انسان شناسی استاد وکیلی به این سؤال مهم پاسخ می‌دهد

انسان شناسی - (جلسه اول)

انسان شناسی - (جلسه دوم)

انسان شناسی - (جلسه سوم)

انسان شناسی - (جلسه چهارم)

  • معارف کاربردی

دوره معارف کاربردی

کارگروه محتوایی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با صرف وقت و هزینه فراوان توانسته است تا یک دوره عقاید شیعی را در هفت جلد شامل مباحث ۱. معرفت شناسی ۲. انسان‌ شناسی ۳. خداشناسی ۴. راهنماشناسی ۵. اسلام شناسی ۶. تشیع شناسی ۷. معادشناسی تألیف نماید.

دوره معارف کاربردی - (جلسه اول)

دوره معارف کاربردی - (جلسه دوم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه سوم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه چهارم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه پنجم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه ششم)