حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

احکام

شرح کتاب معاد شناسی علامه طهرانی جلد دوم

دروس صوتی

جلد دوم این کتاب شامل هفت مجلس با عناوین ذیل است:

  • مجلس هشتم: رستگارى در ايمان به خداست اختيارا و پيروى از احكام دين تعبدا.
  • مجلس نهم: اولياء خدا ترس و اندوه و سكرات مرگ را ندارند
  • مجلس دهم: الحاق مؤمنان به اولياى خدا و منكران به اولياى شيطان‌
  • مجلس يازدهم: تمايزات عالم طبع و برزخ و قيامت‌
  • مجلس دوازدهم: تمايزات عالم طبع و برزخ و قيامت‌
  • مجلس سيزدهم: در برزخ، دو راهى سعادت و شقاوت دنيا يكسره مي‌گردد.
  • مجلس چهاردهم: جلوه انسان در برزخ، با صورت ملكوتى اوست‌.

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه اول)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه دوم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه سوم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه چهارم) - جبر و اختیار

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه پنجم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه ششم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه هفتم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه هشتم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه نهم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه دهم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه یازدهم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه دوازدهم)

شرح معادشناسی جلد دوم - (جلسه سیزدهم)