حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

درس اخلاق

شرح کتاب آداب الصلوه امام خمینی

دروس صوتی

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه اول)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه دوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه چهارم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه پنجم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه ششم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هفتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هشتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه نهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه دهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه یازدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه دوازدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سیزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه چهاردهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه پانزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه شانزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هفدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هجدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه نوزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیستم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و یکم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و دوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و سوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و چهارم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و پنجم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و ششم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و هفتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و هشتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و نهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سیم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و یکم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و دوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و سوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و چهارم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و پنجم)

اخلاق فضای مجازی

دروس صوتی

استاد وکیلی در ماه مبارک شعبان امسال (بهار 1397) در هیئت راية الشهدا (دانشجویان و طلاب مشهد) در طی چهار جلسه با موضوع اخلاق فضای مجازی به ایراد سخنرانی پرداختند که صوت و متن این جلسات تقدیم می‌شود:

اخلاق فضای مجازی - (جلسه اول)

اخلاق فضای مجازی - (جلسه دوم)

اخلاق فضای مجازی - (جلسه سوم)

اخلاق فضای مجازی - (جلسه چهارم)

اخلاق توحیدی

دروس صوتی

ایام ماه رمضان است و بهار معنوی عاشقان راه خدا، به همین مناسبت دروس علم الاخلاق استاد وکیلی را (استاد در جلسه اول فرق بین درس اخلاق با علم الاخلاق را تبیین نموده‌اند) که در جمع طلاب مدرسه علمیه شهید شفیعی ایراد فرموده‌اند (شش جلسه اول در سال تحصیلی 94 ـ 95 و بقیه در سال تحصیلی 95 ـ‌ 96) تقدیم می‌شود:

اخلاق توحیدی - تواضع - (جلسه اول)

اخلاق توحیدی - تواضع - (جلسه دوم)

اخلاق توحیدی - صبر - (جلسه سوم)

اخلاق توحیدی - صبر-حلم - (جلسه چهارم)

اخلاق توحیدی - صبر-عفو - (جلسه پنجم)

اخلاق توحیدی - توکل - (جلسه ششم)

اخلاق توحیدی - تفکر - (جلسه هفتم)

اخلاق توحیدی - تفکر - (جلسه هشتم)

اخلاق توحیدی - رجاء - (جلسه نهم)

اخلاق توحیدی - تولی - (جلسه دهم)

اخلاق توحیدی - ذکر الله - (جلسه یازدهم)

توکل

توکل.MP3