حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

تا آسمان

برنامه تلویزیونی تا آسمان

برنامه تلویزیونی

برنامه تلویزیونی تا آسمان، برنامه‌ای است گفتگومحور که قبل و بعد از اذان ظهر به افق مشهد از شبکه استانی خراسان رضوی پخش می‌شود. از خرداد 1396 تا خرداد 1398، هرهفته شنبه‌ها استاد حجة‌الاسلام‌والمسلمین وکیلی از این دریچه مهمان خانه‌های مردم خراسان بودند. طرح مباحث اعتقادی آن‌هم با صورت سلسله‌وار و استدلالی نوآوری میمون و مبارکی بود که جا دارد به دست‌اندرکاران این برنامه خداقوتی جانانه گفت.

برنامه تلویزیونی تا آسمان - غیب و شهود - (جلسه اول)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - غیب و شهود - (جلسه دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - اثبات خدا - (جلسه سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - اثبات خدا - (جلسه چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - توحید و شرک - (جلسه پنجم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - توحید و شرک - (جلسه ششم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - علم خداوند - (جلسه هفتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - قدرت خداوند - (جلسه هشتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - رحمت و رزاقیت خداوند - (جلسه نهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - رحمت و رزاقیت خداوند - (جلسه دهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عدالت خداوند - (جلسه یازدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عدالت خداوند - (جلسه دوازدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - جبر و اختیار - (جلسه سیزدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - جبر و اختیار - (جلسه چهاردهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - قضا و قدر - (جلسه پانزدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - خلقت فرشتگان - (جلسه شانزدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فرشتگان و شیطان - (جلسه هفدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - جنیان - (جلسه هجدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - آفرینش جن و سحر و جادو - (جلسه نوزدهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه و آداب و اخلاق روزه‌داری - (جلسه بیستم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - اقسام و مراتب عالم - (جلسه بیستم و یکم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - شب قدر - (جلسه بیستم و دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عالم خواب - (جلسه بیستم و سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - زیارت و توسل - (جلسه بیستم و چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - زیارت و توسل - (جلسه بیستم و پنجم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - ادیان و تعدد آن - (جلسه بیستم و ششم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - اسلام و ارتداد - (جلسه بیستم و هفتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - گسترش اسلام با سرنیزه و برده‌داری در اسلام - (جلسه بیستم و هشتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - زندگی امام رضا علیه‌السلام - (جلسه بیستم و نهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عقل و دین - (جلسه سیم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - اسلام دین برتر - (جلسه سی و یکم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - اسلام دین برتر - (جلسه سی و دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - تعدد مذاهب و مذهب برتر - (جلسه سی و سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - مذاهب اسلامی - (جلسه سی و چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - مذهب تشیع - (جلسه سی و پنجم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - مذهب تشیع - (جلسه سی و ششم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه گریه و عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام - (جلسه سی و هفتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه گریه و عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام - (جلسه سی و هشتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فرقه‌های انحرافی شیعه - (جلسه سی و نهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فرقه‌های انحرافی شیعه - (جلسه چهلم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فرقه‌های انحرافی شیعه - (جلسه چهل و یکم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - زیارت اربعین - (جلسه چهل و دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عرفان‌های نوظهور - (جلسه چهل و سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عرفان‌های نوظهور - (جلسه چهل و چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عرفان‌های نوظهور - (جلسه چهل و پنجم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عرفان اسلامی - (جلسه چهل و ششم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - عرفان اسلامی - (جلسه چهل و هفتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - ایمان و کفر - (جلسه چهل و هشتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه احکام - (جلسه چهل و نهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه تقلید - (جلسه پنجاهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - حرام بودن شراب و ... - (جلسه پنجاه و یکم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه احکام - (جلسه پنجاه و دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه احکام - (جلسه پنجاه و سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - لهو و لعب و قمار - (جلسه پنجاه و چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - محرم و نامحرم - (جلسه پنجاه و پنجم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه حجاب و ازدواج - (جلسه پنجاه و ششم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه حجاب - (جلسه پنجاه و هفتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - ازدواج مجدد و موقت - (جلسه پنجاه و هشتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه احکام - (جلسه پنجاه و نهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه خمس و حرمت ربا - (جلسه شصتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه حرمت دروغ و غیبت - (جلسه شصت و یکم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - احترام به پدر و مادر - (جلسه شصت و دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - ولایت فقیه - (جلسه شصت و سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - پاسخ به شبهاتی پیرامون مهدویت - (جلسه شصت و چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - ادامه بحث ولایت فقیه - (جلسه شصت و پنجم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - چرا عبادت می‌کنیم - (جلسه شصت و ششم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه روزه‌داری - (جلسه شصت و هفتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه و آداب روزه - (جلسه شصت و هشتم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه و آداب توبه کردن - (جلسه شصت و نهم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه و آداب دعا کردن - (جلسه هفتاد)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه نماز و مقدمات آن - (جلسه هفتاد و یکم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه نماز و مقدمات آن - (جلسه هفتاد و دوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه نماز و حج - (جلسه هفتاد و سوم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه حج و اعمال و آداب آن - (جلسه هفتاد و چهارم)

برنامه تلویزیونی تا آسمان - فلسفه حج و اعمال و آداب آن - (جلسه هفتاد و پنجم)

  • تا آسمان

شیطان، جن، فرشته، سحر و جادو

دروس صوتی

از ابتدای سال ۱۳۹۷ استاد وکیلی شنبه‌ها در برنامه تلویزیونی «تا آسمان» که از شبکه استانی خراسان رضوی هم‌زمان با اذان ظهر به صورت زنده پخش می‌شود حاضر می‌شوند. برنامه هجدهم و بیستم و بیست و یکم این برنامه به موضوع «شیطان، جن، فرشته، سحر و جادو» اختصاص داشته است.

به دلیل اهمیت موضوع، فایل‌های صوتی این برنامه‌ها را هم‌اکنون تقدیم می‌کنیم:

فرشتگان و شیاطین

خلقت جن

سحر و جادو