حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

محمدصالح برغانی

آیة الحق آقا سید قریش قزوینی (۲) آقا سید قریش و خاندان برغانی

مرحوم آقا سید قریش رابطه‌ای بسیار صمیمی با دو عالم بزرگ خاندان برغانی قزوین، مرحوم ملامحمد تقی و مرحوم ملا محمد صالح برغانی داشتند و مرحوم ملا محمد تقی (شهید ثالث) برای فرزند عالم خود آقا شیخ باقر برغانی دختر آقا سید قریش را به عقد در آوردند. مرحوم شیخ آقا بزرگ در طبقات در شرح حال ایشان می‌فرماید: