حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

معرفت شناسی

حیات برتر

در سال تحصیلی 93 - 94 استاد وکیلی با حضور در مدرسه استعدادهای درخشان مشهد (هاشمی نژاد ۲ ) طی سلسله جلساتی با عنوان «حیات برتر» به تدریس یک دوره فشرده «مبانی خداشناسی» پرداختند.

صوت این جلسات تقدیم می‌شود:

حیات برتر - (جلسه اول)

حیات برتر - (جلسه دوم)

حیات برتر - (جلسه سوم)

حیات برتر - (جلسه چهارم)

دوره معارف کاربردی

کارگروه محتوایی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با صرف وقت و هزینه فراوان توانسته است تا یک دوره عقاید شیعی را در هفت جلد شامل مباحث ۱. معرفت شناسی ۲. انسان‌ شناسی ۳. خداشناسی ۴. راهنماشناسی ۵. اسلام شناسی ۶. تشیع شناسی ۷. معادشناسی تألیف نماید.

دوره معارف کاربردی - (جلسه اول)

دوره معارف کاربردی - (جلسه دوم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه سوم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه چهارم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه پنجم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه ششم)