حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

حدیث

حدیث‌خوانی کتاب شریف کافی

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ در جمع طلاب سطح دو مدرسه علمیه نورالرضا علیه‌السّلام جلسه هفتگی حدیث‌خوانی برقرار نموده‌اند. در این جلسات مباحث حول متن کتاب شریف اصول کافی ارائه می‌شود:

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه اول

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه سوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه چهارم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه پنجم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه ششم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هفتم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هشتم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه نهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دهم