حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

روایات عقایدی

روش کشف معارف الهی

استاد وکیلی طی هشت جلسه در دانشگاه رضوی مشهد به تبیین «روش کشف معارف الهی» پرداختند.

استاد در این جلسات اولا به اعتبار سنجی عقل و گونه‌های مختلف نقل در رسیدن به اعتقادیات و معارف الهی پرداخته و ثانیاً در ضمن آن، روش‌شناسی مکتب تفکیک و برخورد اخباری‌گونه بزرگان این مکتب با روایات عقایدی را به نقد کشیده‌اند.

روش کشف معارف الهی - (جلسه اول)

روش کشف معارف الهی - (جلسه دوم)

روش کشف معارف الهی - (جلسه سوم)

روش کشف معارف الهی - (جلسه چهارم)

روش کشف معارف الهی - (جلسه پنجم)

روش کشف معارف الهی - (جلسه ششم)

روش کشف معارف الهی - (جلسه هفتم)

روش کشف معارف الهی - (جلسه هشتم)