حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

توسل

توحید و شرک

زمانی که محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم در دیار نجد ظهور کرد و کسانی را که ابن تیمیه مشرک دانسته بود، مهدور الدم خواند! مسلمانان مجبور شدند که باری دیگر موضوع توحید و شرک را بازخوانی نموده و مصادیق آن را دوباره برشمارند.

توحید و شرک - (جلسه اول)

توحید و شرک - (جلسه دوم)

توحید و شرک - (جلسه سوم)