حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

اصول کافی

حدیث‌خوانی کتاب شریف کافی

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ در جمع طلاب سطح دو مدرسه علمیه نورالرضا علیه‌السّلام جلسه هفتگی حدیث‌خوانی برقرار نموده‌اند. در این جلسات مباحث حول متن کتاب شریف اصول کافی ارائه می‌شود:

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه اول

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه سوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه چهارم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه پنجم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه ششم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هفتم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هشتم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه نهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه یازدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دوازدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه سیزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه چهاردهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه پانزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه شانزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هفدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هجدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه نوزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیستم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیست‌و‌یکم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیست‌و‌دوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیست‌و‌سوم