حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

کمال الدین میثم بحرانی

فلسفه و عرفان از منظر دانشمندان شیعه

دروس صوتی

صوتی که تقدیم می‌شود سخنرانی استاد وکیلی است در نشست تخصصی «حکمت و عرفان از منظر دانشمندان شیعه خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان الله علیه» که در مدرسه صدر اصفهان به دعوت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و معاونت علمی ـ پژوهشی حوزه علمیه اصفهان برگزار گردید و

درباره این سخنرانی توجه به نکات ذیل ضروری است:

1.به جهت محدودیت وقت، در این جلسه بحث بر تاریخ حدود قرن هفتم تا یازدهم متمرکز شده است و فقط به آراء عالمان بزرگ شیعی در این دوره دربارۀ حکمت و عرفان پرداخته شده است و البته به جهت مقارن شدن این سخنرانی با درس خارج یکی از اساتید محترم حوزه قسمت پایانی این بحث که متعلق به مقدس اردبیلی، صدرالمتألهین شیرازی، ملامحسن فیض کاشانی و شیخ حرّ عاملی و برخی دیگر از بزرگان بود، ناقص ماند و بسیاری از شواهد گرایش‌های عرفانی مذکور نیز عرض نشد.

2. چنانکه آشنایان با تاریخ عرفان مطلعند در این دوره در بسیاری از متون تاریخی از عرفان به تصوف نیز تعبیر می‌شود و چون محور بحث در این جلسه بیان تاریخ بر اساس عبارات خود بزرگان بوده، در بسیاری موارد از همین لفظ استفاده شده‌است.

با این وجود این تعبیر نباید برای افراد ناآشنا راهزن شده و بپندارند که این گونه تعابیر از عالمان بزرگ شیعی، موجب تأیید صوفیه منحرف عصر ماست، بلکه طریقه عارفان بزرگ شیعه همواره با طریقه صوفیه باطله بیگانه بوده‌است و شرط اصلی سلوک التزام تام به شریعت می‌باشد.

فلسفه و عرفان از منظر دانشمندان شیعه