حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

اعیان ثابته

اعیان ثابته در روایات

در مطالعه کتب روائی انسان به موارد بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام بر می‌خورد که در غیر از عرفان اسلامی، در هیچ مکتب کلامی و فلسفی برای آن تفسیری وجود ندارد و از قضا تفاسیر موجود در عرفان اسلامی، علی رغم اینکه ذاتا ناظر به این روایات نیست و در مرحله اول شکل‌گیری مباحث عرفانی، این روایات مد نظر عذفا نبوده و عمدةً‌ عارفان بزرگ مسلمان بر اساس کشف شخصی خود آن مباحث را پایه نهاده‌اند،‌ولی کمال سازگاری و تطابق را با آنچه در روایات شیعی ‌آمده دارد.