حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

کتاب طهارت

درس خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۰

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰درس خاج فقه خویش را به موضوع تنجیس متنجس اختصاص داده‌اند.

در این صفحه تلاش می‌شود این دروس به‌روز تقدیم شود.

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه اول

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه چهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه پنجم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه ششم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هفتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هشتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه نهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه یازدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دوازدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سیزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه چهاردهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه پانزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه شانزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هفدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هجدهم