حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

دوره معارف کاربردی

کارگروه محتوایی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با صرف وقت و هزینه فراوان توانسته است تا یک دوره عقاید شیعی را در هفت جلد شامل مباحث 1. معرفت شناسی 2. انسان‌ شناسی 3. خداشناسی 4. راهنماشناسی 5. اسلام شناسی 6. تشیع شناسی 7. معادشناسی تألیف نماید.

استاد وکیلی این دوره را در جمع دانش‌آموزان نخبه کشوری تدریس نموده‌اند.

هم اکنون تدریس جلد اول این دوره تقدیم می‌شود:

دوره معارف کاربردی - (جلسه اول)

دوره معارف کاربردی - (جلسه دوم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه سوم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه چهارم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه پنجم)

دوره معارف کاربردی - (جلسه ششم)