حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

دوره تربیت مدرس عقاید

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی برای تأمین نیروی انسانی جهت تدریس دوره معارف کاربردی برای نوجوانان اقدام به برگزاری «دوره تربیت استاد عقاید» نمود در این دوره بخش مباحث اعتقادی را استاد وکیلی بر عهده داشتند که تا کنون 23 جلسه از این دوره را تدریس نموده‌اند.

فایل‌های صوتی این جلسات هم‌اکنون در اختیار شماست:

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه اول)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه دوم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه سوم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه چهارم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه پنجم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه ششم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هفتم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هشتم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه نهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه دهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه یازدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه دوازدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه سیزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه چهاردهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه پانزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه شانزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هفدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه هجدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه نوزدهم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیستم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیست و یکم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیست و دوم)

دوره تربیت مدرس عقاید - (جلسه بیست و سوم)