حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

معادشناسی

در سال تحصیلی 94_ 95 استاد وکیلی طی یازده جلسه حضور در مدرسه استعدادهای درخشان مشهد (هاشمی نژاد 2 ) به تدریس یک دوره فشرده معادشناسی پرداختند.

صوت این جلسات تقدیم می‌شود:

معاد شناسی - (جلسه اول)

معاد شناسی - (جلسه دوم)

معاد شناسی - (جلسه سوم)

معاد شناسی - (جلسه چهارم)

معاد شناسی - (جلسه پنجم)

معاد شناسی - (جلسه ششم)

معاد شناسی - (جلسه هفتم)

معاد شناسی - (جلسه هشتم)

معاد شناسی - (جلسه نهم)

معاد شناسی - (جلسه دهم)

معاد شناسی - (جلسه یازدهم)